Nieuws

Hoofdlijnen akkoord versterkt positie van oefentherapeuten

Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners (diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten) hebben vandaag samen met minister Edith Schippers (VWS) hun handtekening gezet onder de afspraken. Het akkoord geldt voor 2017 en 2018, maar de acties die zijn afgesproken lopen wel door in de jaren daarna. Het ministerie stelt hiervoor in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. In de paramedische zorg zijn ongeveer 30.000 zorgverleners werkzaam.

 

‘Dit akkoord is een heel belangrijke stap in het vergroten van vertrouwen in elkaar,’ aldus minister Schippers: ‘Door dit akkoord krijgen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars meer inzicht in de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd zijn zorgverleners veel minder tijd kwijt door uniformering van eisen en bepalingen.’


De afspraken

Samen met de PPN partners heeft de VvOCM voor de oefentherapeuten belangrijke resultaten geboekt. In het
akkoord staan afspraken om de kwaliteit van de paramedische zorg inzichtelijker te maken, het contracteren te vergemakkelijken en de administratieve lasten te verminderen.
Een greep uit de afspraken:

 

 • · Kwaliteitsverbetering en transparantie worden gestimuleerd via bekostiging - VWS investeert     in doorontwikkeling kwaliteitssysteem
 • · Projecten met shared savingssystematiek worden geïnventariseerd en zo mogelijk uitgebreid
 • · Paramedie stimuleert substitutie
 • · Voor (wetenschappelijk) onderzoek naar nut en effectiviteit van paramedische zorg in het algemeen en oefentherapie in het bijzonder wordt geld ter beschikking gesteld via meerjarig onderzoek door en i.s.m. ZonMW
 • · NZa heeft een duidelijke rol in het monitoren van het contracteerproces
 • · Onderzoek bekostigingssystematiek wordt opgezet
 • · NZa bespreekt klachten over contractering met zorgverzekeraars en melding is mogelijk via
  een centraal loket
 • · Algemene bepalingen contracten worden geüniformeerd, inclusief declaratieparagraaf
 • (eerste resultaten al bij inkoop 2018)
 • · Er komt een Informatiestandaard gegevensuitwisseling
 • · DCSPH-criteria worden geüniformeerd (diagnosecodes), nieuw systeem (functie- i.p.v. aandoeningsgericht)
 • · Klantervaringsonderzoek (PREM) wordt geüniformeerd
 • · Behandelindex wordt geüniformeerd en gevalideerd (zorgverzekeraars moeten nu al rekenmethode en gebruikservaringen delen)
 • · Directe toegankelijkheid oefentherapie blijft gewaarborgd (onderzoek VWS naar toepassing)
 • · Verwijzing wordt geüniformeerd
 • · De 15 grootste administratieve lasten worden opgelost

Belang van het akkoord

Afgelopen half jaar hebben alle partijen hard gewerkt aan het akkoord.  VvOCM-directeur Viola Zegers heeft getekend namens de oefentherapeuten. Zij onderstreept het belang van het akkoord: “Niet alleen geven  de afspraken duidelijkheid  over wat we van elkaar verwachten en in welke richtingen we oplossingen voor knelpunten kunnen vinden, het geeft ook het belang van paramedische zorg aan.  De komende anderhalf jaar gaan we gezamenlijk, patiënten, verzekeraars en paramedici aan de slag. De rol van het ministerie is daarbij van groot belang.”


Informatie over PPN

Deze beroepsorganisaties vormen het Paramedisch Platform Nederland:

 • · EN (Ergotherapie Nederland)
 • · NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten)
 • · NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten)
 • · NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
 • · VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) 


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Viola Zegers, e-mail: viola@vvocm.nl


Klik hier voor het persbericht van PPN

Klik hier voor de kamerbrief en het hoofdlijnen akkoord