Nieuws

Trainster bij Mom in Balance?

ARE YOU READY TO INSPIRE US? Ben jij toe aan een sportieve uitdaging? En wil jij andere vrouwen inspireren het beste uit zichzelf naar boven te halen? We would love to meet you! Onze missie is om met ons netwerk van positieve vrouwen zoveel mogelijk (aanstaande) moeders te helpen aan een sterke, energieke basis. Als je fysiek en mentaal... lees meer

DEELNEMERS GEZOCHT voor Onderzoek Artrose Netwerk!!

Wij zijn Jolijn Zaagman en Dallas Mouliom Kouotou en wij zijn verbonden aan het Artrose Netwerk waarvoor wij een onderzoek uitvoeren voor onze Bachelor Thesis. Tegenwoordig kunnen patiënten overal informatie vandaan halen over artrose. Wij zijn benieuwd of patiënten dat ook doen, hoe ze dat doen en wat ze met de verkregen informatie (will... lees meer

IO begeleiderscursus voorjaar 2018

Oefentherapeuten worden net als andere zorgverleners geacht hun vak op peil te houden. Dit is  onder meer vastgelegd in de wet BIG. De titel oefentherapeut is door middel van deze wet beschermd. Om voor de titel en registratie in aanmerking te komen, dient de oefentherapeut afgestudeerd te zijn aan een erkende CROHO geregistreerde opleiding. ... lees meer

Opleiding Psychosomatische Oefentherapie vanaf 2018

Eind 2017 studeert de laatste lichting van 23 psychosomatisch oefentherapeuten af aan de Hogeschool Utrecht. In februari 2018 krijgt de opleiding onder de naam OPST, Opleiding Psychosomatische Therapie, een doorstart onder een nieuw cursusbureau DOKh. De OPST is een tweejarige post-HBO opleiding, bestaande uit 32 lesdagen. Lichaamsgerichte therapie... lees meer

Lezingenduo ‘State of Artrose’ - voorjaar 2018

In het voorjaar 2018 organiseert de commissie Praktijk & Wetenschap van de VvOCM een lezingenduo met als titel ‘State of Artrose’. Aanleiding voor deze lezingen is de herziene VvOCM-richtlijn ‘artrose’ en de vergoeding vanuit de basisverzekering voor de behandeling van artrose.  Noteer de data alvast in de agenda... lees meer
Verstuur jij je patiëntgegevens nog via de ‘normale’ mail? Heb jij je papieren verwijzing nog op je bureau of los in de kast liggen? Heb jij al gecheckt of jouw softwareleverancier wel veilig genoeg werkt? Zomaar enkele vragen die je jezelf kunt stellen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een... lees meer

Cursus Artrose Netwerk in Noord Nederland

Het Artrose Netwerk georganiseerd samen met ELANN (ROS Noord Nederland) een cursus over het Artrose Netwerk. Deze cursus is niet alleen voor leden van het netwerk, maar ook om oefentherapeuten in Noord Nederland in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het Netwerk. De inhoud van de cursus bestaat uit een lezing van Wilfred Peter van het LUM... lees meer

Nieuwe website voor PPN

Het Paramedisch Platform heeft vanaf vandaag een nieuwe website. Kijk op https://paramedischplatform.nl/ voor het resultaat!    Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) vertegenwoordigt zo’n 13.000 aangesloten individuele leden en in totaal ruim 20.500 paramedische beroepsbeoefenaren. PPN wordt gevormd door 5 parame... lees meer

E-learning Toolkit Mantelzorg door NPi

Er wordt steeds meer zelfredzaamheid van cliënten gevraagd. Mensen blijven langer thuis wonen en veel naasten krijgen daardoor de rol van mantelzorger. Voor jou als therapeut betekent dit steeds vaker dat je niet alleen de cliënt behandelt, maar ook zijn of haar mantelzorger coacht. Daar komen specifieke kennis en vaardigheden bij kijken.... lees meer
Op dinsdag 10 oktober is het regeerakkoord van het kabinet Rutte III gepresenteerd. PPN vindt het zeer positief dat het kabinet de versterking van de eerstelijnszorg voortzet en dat de rol van de paramedicus er expliciet in genoemd wordt. De paramedicus als samenwerkingspartner van de huisarts in noodzakelijk om de zorg dichtbij, veilig en betaalba... lees meer

Gezondheidsondernemers gezocht

Van het Merwede Gezondheidscentrum ontvingen wij de volgende vraag: In de Utrechtse wijk Merwedekanaalzone is het Merwede Gezondheidscentrum in ontwikkeling. Graag willen we binnen dit gezondheidscentrum diverse gezondheidsprofessionals en organisaties met aanbod omtrent bewegen, voeding en ontspanning huisvesting bieden. ... lees meer

Terugkoppeling enquête PPN multidisciplinaire samenwerking

Naar aanleiding van de oproep van PPN (Paramedisch Platform Nederland) is de enquête m.b.t. de wensen voor regionale multidisciplinaire samenwerking massaal ingevuld. In totaal hebben 576 paramedici gereageerd. Een ongelooflijk mooi aantal, wat wij van te voren niet voor mogelijk hadden gehouden. Dank voor jullie reacties! Het is duidelijk ee... lees meer
Het systeem voor zorginkoop moet grondig worden herzien, vindt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zorgverzekeraars, het Rijk en gemeenten sturen nu vooral aan op goedkope zorg en daar wordt de zorg niet beter van, zegt de raad. Het huidige systeem van strakke jaarlijkse zorgcontracten leidt volgens de raad tot allerlei problem... lees meer

De Beweegwijzer formule: zet jouw praktijk professioneel neer!

Heb jij je praktijk zien teruglopen? Krijg je minder verwijzingen van huisartsen? Zijn jouw kosten gewoon door gegaan? Wil je onbezorgd werken met een volle agenda? Iedereen zoekt tegenwoordig eerst op internet naar een goede behandelwijze of therapeut die kan helpen bij zijn of haar specifieke klachten. Uiteraard is het dan heel belangrijk d... lees meer

Online cursus 'Werken met een meldcode'

Hoe kun je huiselijk geweld signaleren en aanpakken? VvOCM biedt samen met Augeo de online cursus 'Werken met een meldcode'. Je leert welke vormen van huiselijk geweld er zijn, hoe huiselijk geweld ontstaat en wat de gevolgen ervan zijn.  Wat leer je in de cursus? Hoe kan ik signalen van huiselijk geweld herkennen bij een patiënt? Wa... lees meer

Werk je als oefentherapeut in een instelling? FBZ!

Ben jij werkzaam als oefentherapeut in een instelling? Dan is de VvOCM speciaal voor jou aangesloten bij de FBZ, Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg. FBZ vertegenwoordigt de arbeidsvoorwaarden van een zeer brede groep medici, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals - 32.000 leden in totaal.   FBZ onderhandelt namens be... lees meer

NIVEL publiceert arbeidsmarktgegevens oefentherapie

Het NIVEL verzamelt sinds 2002 en in opdracht van de VvOCM tweejaarlijks arbeidsmarktgegevens over het aantal, de kenmerken en geografische spreiding van oefentherapeuten in Nederland. De bevindingen worden gepubliceerd in de reeks 'Cijfers uit de registratie van oefentherapeuten'. Onlangs is het meest actuele rapport verschenen met de resultaten v... lees meer

Hoofdlijnen akkoord versterkt positie van oefentherapeuten

Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners (diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en oefenth... lees meer

Jaarverslag 2016

Het Jaarverslag 2016 is gisteren tijdens de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. Klik hier om te openen (in pdf).  

Scholing NPi geaccrediteerd voor oefentherapeuten

Het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) staat bekend als een grote aanbieder van cursussen en wetenschappelijke informatievoorziening voor fysio-, ergo- en oefentherapeuten. Het NPi wil de herkenbaarheid voor oefentherapeuten vergroten en specifiek aanbod ontwikkelen dat aansluit op de professionaliserings behoefte. Daarom worden steeds meer cur... lees meer

Oefentherapeutisch model (ODIM)

Oefentherapeuten hanteren het ODIM - Oefentherapeutisch Diagnostiek en Interventie Model. Dit model is ontwikkeld door C.J.M. ten Haaf en N.T.A. Smorenburg (2012). Het model ondersteunt een oefentherapeut in het diagnostisch- en interventieproces. Er wordt ons regelmatig gevraagd waar het ODIM te vinden is. Vanaf nu is het op deze website te v... lees meer

Aanvullende eis wetenschappelijke punten

De VvOCM heeft op 13 maart 2017 besloten dat de aanvullende eis ten aanzien van de wetenschappelijke punten zoals benoemd in de kwaliteitscriteria 2010 – 2015 wordt losgelaten. De aanvullende eis zoals geformuleerd in de kwaliteitscriteria 2015 – 2020 komt daarvoor in de plaats. Het betekent dat vanaf 01-04-2017 voor alle oefentherapeut... lees meer

Engelstalige flyer

Door hier te klikken komt u bij de nieuwe Engelstalige flyer over oefentherapie. Jenien Spraakman woont en werkt  in Savannah, volgt cursussen in San Diego, USA en is verantwoordelijk voor deze vertaling. Daarvoor onze dank.